Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

“Dîvân-ı Hikmet” Hakkında…

“Dîvân-ı Hikmet”

Üzerine Birkaç Not

1) Yesevî Hikmetleri’nin sayısı 25 yılda nasıl 144’den 256’ya ulaştı?
1993 yılında ilk baskıyı hazırladığımda Yesevî torunlarından (merhum) Şehabeddin Yesevî -rh.a.- tarafından bana ulaştırılan 1904 Kazan baskısı matbu Divan-ı Hikmet nüshasını esas almıştım. Daha sonra bana ulaşan Özbekistan’da “Yengi Tapılgan Hikmetler” adlı kitap gün ışığına yeni çıkan hikmet elyazmalarından tesbit edilen 73 farklı hikmet içeriyordu. Onlar da eklenince 2006’daki baskıda hikmetlerin sayısı 217’ye ulaştı. Son olarak yine Özbekistan’da bir kısım başka şairlerin şiirlerinin de yer aldığı “Hikmetler” kitabından tesbit ettiğim 39 hikmetin daha eklenmesi ile bu yıl yapılan baskıdaki hikmet sayısı 256’ya ulaştı.

2) Bundan sonra başka Yesevî hikmetleri bulunabilir mi?
 
Şu anda e-kitabı elimde olan M. Eşmuhammed-ova- adlı Özbek âlimenin hazırladığı “Dîvân-ı Hikmet Elyazmaları Tavsifi” adlı eserdeki tasnifte Özbekistan kütüphanelerindeki Yesevî hikmeti içeren el yazmaları kitaplarının sayısı 59+42= 101 olarak veriliyor. Bu tasnifte yer alan sadece en çok hikmet ihtiva eden 3 el yazması esas alınsa (ki 200+141+126 hikmet içerdikleri kayıtlı) ve nüshalardaki tekrar eden hikmetler elense muhtemel ki hikmetlerin sayısı artacaktır.
Bu görev artık beni aşıyor. Ya Özbekistan’ın âlimleri ya da bu nüshaları elde edecek Türkiye’den türkologlar, dilbilimciler bu işi akademik olarak yapmalı.
O yuzden bir süre önce 256 hikmetten oluşan son baskı ile 25 yılı bulan Dîvân-ı Hikmet çalışmalarımı noktaladığımı açıkladım.
Allah bes, bakî heves.

“Dîvân-ı Hikmet”

8. Baskı, 2018, 608 s.,

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

*

İnternetten Temin Adresi

https://www.kitapyurdu.com/kitap/divani-hikmet-hoca-ahmet-yesevi-samuaciltli/9231.html