Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Özgeçmiş

Dr. Hayati Bice

Tokat, 01.03.1959

1 Mart 1959 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tokat İbn-i Kemal İlkokulu’nda yaptı. Lise öğrenimini Tokat Turhal Lisesi’nde tamamladı. 1976 yılında tıp öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1985 yılında başladığı uzmanlık eğitimini tamamladı ve 27.12.1989 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Askerlik görevini Uzman Hekim olarak Denizli Askeri Hastanesi’nde tamamladıktan sonra çeşitli kurumlarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekim olarak görev yaptı.  2001 yılı başından bu yana  T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir.

10 Haziran 2020 tarihinde A.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde savunduğu “Divân-ı Hikmet’te Tasavvufî Kavramlar” başlıklı tezi ile İlahiyat/Tasavvuf Doktoru unvanını aldı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

TÜRK YURTLARINDA:

1990-2017 yıllarında Kafkasya, Azerbaycan, Kıbrıs, Balkanlar, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da çeşitli sürelerde araştırma gezilerine ve kültür-bilim programlarına katıldı.

1994-1995 öğretim yılında Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Kazakistan’da görev aldı. Üniversitenin Medikososyal Merkezi’nin organizasyonunu yaptı ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak “Yesevilik Bilgisi” dersleri verdi.

2000 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Heyeti ile Ahmed Yesevi Türbesi’nin restorasyon sonrası yeniden ziyarete açılış töreni için yapılan törenlere  katıldı.

[ Eşi Müzehher Bice tarafından tezhibi yapılan ve hattat Hüseyin Kutlu imzasını taşıyan “Ya Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevi –Kaddesallahu Sırrahu” ibareli hat eseri bu açılış sırasında resmi törenle türbeye armağan edildi. ]

YAZI HAYATI:

* İlk yazısı AÜTF Genç TIBBİYELİ (1978) bülteninde ; ilk şiiri TÖRE dergisinde (1982) yayınlanmıştır.

* Yayınlanan ilk kitabı 1989 yılında “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında okurlara sunuldu. Aslen Kafkasya Karaçay Türkleri’nden olan Dr. Hayati Bice’nin atalarına olan borcunu ödemek için yazdığı “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” kitabı, alanındaki referans kitablarından birisi haline gelmiştir.

* Türk Edebiyatı Vakfı Mehmed Akif Ersoy İnceleme Yarışması’nda Mehmed Akif’in “Oğlum Nevruz’a” adlı şiirinin incelemesi ile İkincilik Ödülü kazandı.

Tıp alanında ve sosyal kültürel konulardaki birçok araştırması çeşitli bilim ve kültür dergileri ile gazetelerde yer aldı.

Türk yurtları eksenli incelemeleri  Tercüman, Ortadoğu, Yeni Düşünce, Yeni Şafak, Karar gazetelerinde; Töre, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Edebice  dergilerinde yayınlanmıştır.

1990 yılında Ankara’da yayma başlayan ve iki cildi yayınlanan Türk Yurtları adlı derginin yayın yönetimini de üstlenmiştir.

12 Eylül 2012 tarihinde kurulan Ülkücü Yazarlar Derneği ( ÜLKÜ~YAZ) Kurucu Genel Başkanı’dır.

YAYINLANAN KİTAPLARI :

* TÜRK YURTLARI ve Siyaseti Üzerine Eserleri :

Divân-ı Hikmet / Hoca Ahmed Yesevî [ 9. baskı, TDV yayını, 2020];
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler [TDV yayını, 1989];
Hoca Ahmed Yesevî Türbesi [Kültür Bakanlığı yayını, 2.Baskı Türk-Exim-Bank, 1993];
Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî [3. Baskı, H yay., 2016];
İşaret Taşları [3. Baskı, Akçağ yayınları, 2018];
Türk Yurtları Üzerine Notlar [2. Baskı, Akçağ yayınları, 2018];
Türkistan Rüyası [2. Baskı, Post yayınevi, 2019];
Ülkücü Hareket Üzerine Notlar [4. Baskı, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, 2020];
Lider-Teşkilat-Doktrin [Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, 2020];
Yesevîlik Yolunda Adım Adım [Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, 2020];
Yesevî Ata’dan Öyküler [ 2. Baskı, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, 2020].

***

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP Alanındaki Eserleri :

  • Antimikrobial Tedavi Rehberi [2. Baskı, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık, 2020].
  • Annenin Rehberi [ 9. baskı TDV yayını, 2018];

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Bir Cevap Yazın