Free songs
Ana Sayfa / Yazılar

Yazılar

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Dr. Hayati Bice’nin Kategorilere Göre Sınıflandırılmış Bütün Yazıları

 

İSLAM
 • Globalleşme ve İslam Dünyası
 • Kitle Psikolojisi ve İslâm’ın Yayılışı
 • Ramazan Düşünceleri (2012)
 • Hasbihal: Ramazan İzlenimleri (2011)
 • ‘İçi Boşaltılmış Bir Amel’ Tehdidi Olarak: Umre ve Hacc
 • İbrahim (A.S.)’in Milleti
 • “Hepimiz Beni Âdem’iz…” Yâni Âdem’in Çocukları…
 • Mehmed Akif Şiirinde Milliyet Kavramı
 • Kurtuluş Savaşı’nın Manevî Cephesi
 • Kurtuluş Savaşı ve TBMM’ye Manevî Onay -1-
 • Kurtuluş Savaşı ve TBMM’ye Manevî Onay -2-
 • Neo-İslamcılar, Âkil Adamlar ve Bir Fetva
 • ‘İslamofobi’ ya da Müslümanları İslam’la Korkutmak…
 • Prof. Dr. M.Nazif Şehrani ile… İslamofobi Üzerine…
 • ‘İslam Korkusu’nun kökleri
 • “İslamofaşizm” Otopsisi
 • “Başımızda ‘Sultan’ İstemiyoruz !..”
 • İktidar, ‘İslamofaşizm’ ve Gene Sharp’ın El Kitabı
 • ‘Âhir Zaman’ın Medyatik “Hoca”ları

 

TÜRK YURTLARI / TARİH

 • Şeyh Şamil Karşısında Resul Hamzatov
 • ‘Benim Dağıstanım’da Şeyh Şamil
 • Bakû, 19/20 Ocak 1990: “Ölmeğe Veten Yahşı”
 • Kafkasya Üzerine Konuşmak
 • 1943-1944 Yıllarında Kafkasya ve Kırım’dan Türk Sürgünleri
 • Stalin’in Kafkasya ve Kırım’daki Sürgün ve Katliam Politikasının Boyutları
 • Yeni Türk Stratejileri : Turancılık -Bugün-
 • “Bugünün Turancısı”
 • Türk Dünyası’na Türkiye’den Bakışlar
 • Esaretin İki Boyutu: Dış Türkler / İç Türkler
 • Bakû, 19/20 Ocak 1990: “Ölmeğe Veten Yahşı”
 • “Büyük Sürgün’ü ve ‘Kırım’ın Yiğit Balaları’nı Hatırlarken…
 • Yaşarken Devleşen Bir Türk Kahramanı: Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu
 • 3 Mayıs: Türkçüler Günü
 • TÜDEV İstişare Toplantısı Hakkında…

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

SİYASET
 • Örgüt Kültürü Açısından Siyasi Partiler
 • Siyasi Hareketlerde Kitle Psikolojisi
 • Milliyetçi Harekette Düşünce-Eylem Dengesinin Oluşumu
 • *Seçmen Kimdir? Nasıl Seçer?
 • *Siyasette Cemaatler Olgusu ve MHP
 • *Seçim ve Cemaatler : Sandıklar Ne Söyledi?
 • Pîrimiz Yesevî ve Başbuğumuz Türkeş
 • İnsanî Yönleri ile Başbuğ Türkeş
 • *Türkeş, Erbakan derken…Bir Nesil Veda Ediyor.
 • *İki Alp-Eren: Satuk Buğra Han ve Muhsin Yazıcıoğlu
 • *Ülkücünün ‘Muhsin Başkan’ Vefası
 • ‘Muhsin Başkan’ – Siyaset/Tarikat/Cemaat İlişkisi –
 • Dündar Taşer, Ülkücü Gençlik ve Ülkü-Net arşivi…
 • *Kongre Süreci Yazıları (4 Kasım 2012)
 • Bahçeli’nin Kurultay Duası ve Ruhu Şâd Olan Arif Nihat Asya
 • Tarihî MHP Kurultayı’na Dair Sağdan/Soldan/Ortadan Değerlendirmeler
 • “Alparslan Türkeş Anıt Mezarı” Yapılması Boynumuzun Borcudur.
 • Bayat Bir Menü, Taze Bir Çorba: MHP ve İdam Cezası
ÜLKÜCÜ HAREKET ÜZERİNE…
 • **İslâm Ruh & Türk Beden
 • **Ülkücü Hareket ve İslâmî Kimlik
 • **Bir Yakın Tarih Analizi: Ülkücülerin Manevî Arayışları
 • **Ülkücü Gençlik ve Tasavvufî Yönelişler
 • **Ülkücünün Ahlâkı
 • **Ülkücü Hareket’in Ahlâk Anlayışı
 • **Ülkücü Kitlenin Ahlâkî Toplam Kalitesi
 • **“İslâm Ahlâk ve Fazileti” Herkese, ‘Her Yer’de Lâzım…
 • Türkbirlikçilik: Sağcı Korkak Siyasetçiler ve Pantürkizm
 • Türkbirlikçilik : Ankara’da “Pantürkizm” Günleri
 • **Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) Kimin Tekelinde ?..
 • **Yaşanmış Bir Pantürkizm Masalı: ETKO
 • **“Güzel Türkistan” Nazlı Bir Yâr İdin Sen !…
 • **Türkistan’ın Doğusundaki İşaret Taşları
 • *‘Pozitif Ülkücülük’ Zamanı
 • **Umutsuzluk, Ülkücülük, Ölümsüzlük… Yeniden…
 • **Ülkücü Hareketi, Medya Girdabından Çıkartmak Elimizde…
 • **“Sosyal Medyada Türk Milliyetçiliğinin Görünümleri”
 • *Ahmet Davutoğlu’nun Nizâm-ı Âlemi
 • **Ahmet Davutoğlu’ndan “Tarihdaşlık”: Utangaç Bir Panislamizm
 • **Türk Yurtları Neresidir? Türk’ün Atası Kimdir?
 • **Eski Bir Siyasî Tartışma: ‘Bozkurt’ Nedir? Ne Değildir?
 • **Mankurt-laş-tırıla-mayanlardan mısınız?
 • **Irk-Kavim-Millet Tartışmalarına Son Nokta
 • **“Aziz Milletiniz”i Merak Ediyoruz Efendiler!…
 • **Önemli Bir Mektub: “DNA Analizimi yaptırdım…”
 • **‘Türk Genom Projesi Bir CIA Yapımıdır’ Denebilir mi?
 • “Tasavvuf Herkes İçin Gerekli Değildir”
 • Türkiye’nin İslâmlaşma Dinamikleri – 1
 • Ülkücü Hareketin İslâmlaşma Dinamikleri
 • Türk-İslâm Ülküsü’nün Teorik Temelleri
 • ‘Sentez’den Türk-İslâm Ülküsü’ne…
 • Ülkücü Kimliği Yitirmeden İslâm’ı Yaşamak
 • Ülkücü Bilincin Şekillenmesinde Şehâdet
 • Ara Bilanço: Ülkücüler ve İslâmî Eğilimler
 • Okurlarla Başbaşa: Türk’ün İslâm Ülküsü Yazıları
 • Ülkücü Hareket ve İslâm Yazıları Üzerine
 • “Ülkücü geleneğimiz, geleceğimizdir…”
 • Türk Milliyetçilerinin Hafızasını Güncellemek Gerek !..
 • Ziya Gökalp’in Büstü ve Fikirleri
 • ‘Ziya Gökalp Kini’ni Din Yapanlar
 • “Ziya Gökalp, Nakşıbendî miydi?..”
 • Başbuğ Anmaları; ‘Ülkücüler’ Filmi ve Ülküdaşlık Ruhu
 • **Kafes’i İzledikten Sonra
 • Türk Ocakları, Said Nursî ve Necip Fazıl
 • Said Nursî-NFK: “Er yarın Hak Divânı’nda bell’olur…”
 • ÜLKÜ~YAZ’ın İlkeleri, Görüşleri ve Hedefleri
 • Ülkücü Geleneğin ‘Sosyal Medyadan Gerçek Hayata’ Taşan Nabız Atışları
 • Dokuz Işık’ın İlk Işımaları (1961)
 • *Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık (1966)
 • *Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık’ta Ahlâkçılık Kuralı
 • *Örgüt Kültürü Açısından MHP Yapılanması
 • *MHP İddianamesinden: İslâmî Yaklaşım “Suç”ları
 • *Ülkücülere Tavsiye Edilen Kitaplar
 • *Türk Milliyetçiliği, Siyaset ve Aydınlar
 • *Siyasette Heyecanı Diri Tutmak
 • Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) ve Siyaset Akımları
 • Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) Kimin Tekelinde ?..
 • *Türk Müslümanlığı, Tasavvuf Geleneği ve Yesevîlik-1
 • *Türk Müslümanlığı, Tasavvuf Geleneği ve Yesevîlik-2
 • “Çürüten Siyaset’ ve ‘Yasaklı Tasavvuf’
 • Politik Özgül Ağırlık” ve Ülkücü Örgütlenme
 • “Karagömlekliler” : Ülkücü Hareket ve Provokasyonlar
 • Başbuğ Türkeş Anıt Külliyesi, MHP Kongresi ve ÜLKÜ-YAZ
 • Ülkücü Medya ve Bengü-TürkTV
 • Taksim/Kızılay 2013: Yarın Artık Bugündür!..
STRATEJİ
 • Türkistan’da İslam’ın Durumu
 • Doğu Türkistan’da Demografik Asimilasyon
 • Ramazan’da Somali: Kuraklık, Açlık ve İlkel Bir Tasavvuf Düşmanlığı
 • Afganistan, Irak, Libya, Suriye… “Sırada Kim Var ?..”
 • Suriye, Hillary Clinton ve Baykuşların Sapkınlığı
 • Suriye’den Hareketle Bölgemizde Sınırlar Yeniden Çizilebilir mi?
 • Teo-Politik Açıdan Suriye’deki Gelişmeler ve Türkiye
 • Terör – Kalkışma / Sömürü – Kalkınma
 • Özal’dan Bugüne… Gaflet ile Heba Edilen Yıllar…
 • Kiliseye Dönüştürülen Kurtuba Camii’nin Açtırdığı Kutu
 • Bloklar Satrançındaki Açmaz: Batı-Türkiye-İslam-Sovyetler
TASAVVUF
 • Global Planlarda Tasavvuf
 • Küreselleşen Dünyada Bireyselleşen Tasavvuf
 • Yesevî’nin “Tengri”si
 • Hazret Sultan Yesevî Bugün Yaşasaydı…
 • Tasavvufî Gelenek, Yesevîlik ve Günümüz İnsanı
 • Abdulkadir es-Sufî: “Bir İnsan Çok Önemlidir…”
 • Yeni Anayasa İçin Bir Teklif
 • Cumhuriyet Kurulurken Maneviyat Âleminde Neler Oldu?
 • ‘Dönmeden Sarhoş Semâzen’lerden Bugüne: Yasaklı Tasavvufun Hâli
 • Asırlar Önce Bakû’den Anadolu’ya Yansıyan Bir Dost Işığı
 • Yahya Şirvanî: “Tasavvuf ehli bahadır olmalı…”
DENEME
 • Ülkücü Tıbbiyelilerin Acı Kaybı
 • “Kopar’dı Zincirlerini Gülsarı”
 • Bir Türk Klasiği: Cengiz Aytmat-ov-
 • “Biz Cengiz’i Çok Sevmiştik !.. ”
 • Türkler’de Kadının Adı Var-dı- …
 • “Babamı Özledim”; Ben de…
 • ÜLKÜ-YAZ Yolunda Güzel Bir Başlangıç
 • Noel Baba Bizim Neyimiz Olur?
 • “Türk’e Her Yer Türkistan” : TASA’mız da aynı, Umudumuz da…
KÜLTÜR & SANAT
 • Yabancı Dil Öğrenirken ‘Yabancılaşılıyor’ mu?
 • İmam-ı Rabbânî’yi Anlama Kılavuzu
 • Resim-Heykel Egemenliği / Hat-Tezhib Öksüzlüğü
 • Bir “TÖRE” Anısı: “Hikmetinden Suâl Olunmaz”
 • Elbette, “Hikmetinden Suâl Olunmaz….”
KİTAP
 • Şahsenem
 • Bir ‘Ülkücü’nün Romanı
 • “Üç Hilâl’in Hikâyesi”
 • ‘Turan Şairi’ Ergeş Uçkun ve ‘Çapandaz’
 • Emine Işınsu: Günümüzün Menkıbecisi
 • Hasan Kallimci’ye Bir Teşekkür Borcumuz Var
 • Doktorlar da Yazar: “Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”
 • Bir Cerrahın “Ülkücü” Neşterinden Anılar
 • ‘Cemile Bacı’nın Rüya Kitabı
 • ‘Yüzyılın Soykırımı’ Üzerine…
 • “Ne güzel ‘metanet’ ; Ne ince ‘merhamet’…”
 • Sufiler Arasında: Sırlara gerçek yolculuk
 • Benim Yazarlarım-1: Cengiz Dağcı
 • “Korkunç Yıllar” da “Yurdunu Kaybeden Adam”
 • “Türkistan Rüyası” / Ethem GÖKTÜRK
 • Pîr-i Türkistan’ın İzinde… / Alp Arslan YILDIZ
 • *Mehmet Karanfil / Gül Hüznü : Bir 12 Eylül Hesaplaşması
 
GEZİ

 • Türk Yurtlarına Yolculuk (1992)
 • Kasr-ı Arifan’ın Dirilişine Şehadet (1993)
 • Türkistan’da İslami Geleneğin İzleri (1995)
 • Semerkand’da “Selam Darağacı”nı Hatırlamak…
 • Endülüs Notları / 7-11 Aralık 2011
ŞİİR
 • – Esmaü’l-Hüsna ile- Yakarış
 • ‘Yüzyıldan Uzun Bir Gün’ün Sonunda
 

SAĞLIK

 • Çocuklarda Aşı Programı

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Yanıt bırakın

Yukarı Kaydır