Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Yazılar

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Dr. Hayati Bice’nin Kategorilere Göre Sınıflandırılmış Bütün Yazıları

 

İSLAM
 • Globalleşme ve İslam Dünyası
 • Kitle Psikolojisi ve İslâm’ın Yayılışı
 • Ramazan Düşünceleri (2012)
 • Hasbihal: Ramazan İzlenimleri (2011)
 • ‘İçi Boşaltılmış Bir Amel’ Tehdidi Olarak: Umre ve Hacc
 • İbrahim (A.S.)’in Milleti
 • “Hepimiz Beni Âdem’iz…” Yâni Âdem’in Çocukları…
 • Mehmed Akif Şiirinde Milliyet Kavramı
 • Kurtuluş Savaşı’nın Manevî Cephesi
 • Kurtuluş Savaşı ve TBMM’ye Manevî Onay -1-
 • Kurtuluş Savaşı ve TBMM’ye Manevî Onay -2-
 • Neo-İslamcılar, Âkil Adamlar ve Bir Fetva
 • ‘İslamofobi’ ya da Müslümanları İslam’la Korkutmak…
 • Prof. Dr. M.Nazif Şehrani ile… İslamofobi Üzerine…
 • ‘İslam Korkusu’nun kökleri
 • “İslamofaşizm” Otopsisi
 • “Başımızda ‘Sultan’ İstemiyoruz !..”
 • İktidar, ‘İslamofaşizm’ ve Gene Sharp’ın El Kitabı
 • ‘Âhir Zaman’ın Medyatik “Hoca”ları

 

TÜRK YURTLARI / TARİH

 • Şeyh Şamil Karşısında Resul Hamzatov
 • ‘Benim Dağıstanım’da Şeyh Şamil
 • Bakû, 19/20 Ocak 1990: “Ölmeğe Veten Yahşı”
 • Kafkasya Üzerine Konuşmak
 • 1943-1944 Yıllarında Kafkasya ve Kırım’dan Türk Sürgünleri
 • Stalin’in Kafkasya ve Kırım’daki Sürgün ve Katliam Politikasının Boyutları
 • Yeni Türk Stratejileri : Turancılık -Bugün-
 • “Bugünün Turancısı”
 • Türk Dünyası’na Türkiye’den Bakışlar
 • Esaretin İki Boyutu: Dış Türkler / İç Türkler
 • Bakû, 19/20 Ocak 1990: “Ölmeğe Veten Yahşı”
 • “Büyük Sürgün’ü ve ‘Kırım’ın Yiğit Balaları’nı Hatırlarken…
 • Yaşarken Devleşen Bir Türk Kahramanı: Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu
 • 3 Mayıs: Türkçüler Günü
 • TÜDEV İstişare Toplantısı Hakkında…

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

SİYASET
 • Örgüt Kültürü Açısından Siyasi Partiler
 • Siyasi Hareketlerde Kitle Psikolojisi
 • Milliyetçi Harekette Düşünce-Eylem Dengesinin Oluşumu
 • *Seçmen Kimdir? Nasıl Seçer?
 • *Siyasette Cemaatler Olgusu ve MHP
 • *Seçim ve Cemaatler : Sandıklar Ne Söyledi?
 • Pîrimiz Yesevî ve Başbuğumuz Türkeş
 • İnsanî Yönleri ile Başbuğ Türkeş
 • *Türkeş, Erbakan derken…Bir Nesil Veda Ediyor.
 • *İki Alp-Eren: Satuk Buğra Han ve Muhsin Yazıcıoğlu
 • *Ülkücünün ‘Muhsin Başkan’ Vefası
 • ‘Muhsin Başkan’ – Siyaset/Tarikat/Cemaat İlişkisi –
 • Dündar Taşer, Ülkücü Gençlik ve Ülkü-Net arşivi…
 • *Kongre Süreci Yazıları (4 Kasım 2012)
 • Bahçeli’nin Kurultay Duası ve Ruhu Şâd Olan Arif Nihat Asya
 • Tarihî MHP Kurultayı’na Dair Sağdan/Soldan/Ortadan Değerlendirmeler
 • “Alparslan Türkeş Anıt Mezarı” Yapılması Boynumuzun Borcudur.
 • Bayat Bir Menü, Taze Bir Çorba: MHP ve İdam Cezası
ÜLKÜCÜ HAREKET ÜZERİNE…
 • **İslâm Ruh & Türk Beden
 • **Ülkücü Hareket ve İslâmî Kimlik
 • **Bir Yakın Tarih Analizi: Ülkücülerin Manevî Arayışları
 • **Ülkücü Gençlik ve Tasavvufî Yönelişler
 • **Ülkücünün Ahlâkı
 • **Ülkücü Hareket’in Ahlâk Anlayışı
 • **Ülkücü Kitlenin Ahlâkî Toplam Kalitesi
 • **“İslâm Ahlâk ve Fazileti” Herkese, ‘Her Yer’de Lâzım…
 • Türkbirlikçilik: Sağcı Korkak Siyasetçiler ve Pantürkizm
 • Türkbirlikçilik : Ankara’da “Pantürkizm” Günleri
 • **Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) Kimin Tekelinde ?..
 • **Yaşanmış Bir Pantürkizm Masalı: ETKO
 • **“Güzel Türkistan” Nazlı Bir Yâr İdin Sen !…
 • **Türkistan’ın Doğusundaki İşaret Taşları
 • *‘Pozitif Ülkücülük’ Zamanı
 • **Umutsuzluk, Ülkücülük, Ölümsüzlük… Yeniden…
 • **Ülkücü Hareketi, Medya Girdabından Çıkartmak Elimizde…
 • **“Sosyal Medyada Türk Milliyetçiliğinin Görünümleri”
 • *Ahmet Davutoğlu’nun Nizâm-ı Âlemi
 • **Ahmet Davutoğlu’ndan “Tarihdaşlık”: Utangaç Bir Panislamizm
 • **Türk Yurtları Neresidir? Türk’ün Atası Kimdir?
 • **Eski Bir Siyasî Tartışma: ‘Bozkurt’ Nedir? Ne Değildir?
 • **Mankurt-laş-tırıla-mayanlardan mısınız?
 • **Irk-Kavim-Millet Tartışmalarına Son Nokta
 • **“Aziz Milletiniz”i Merak Ediyoruz Efendiler!…
 • **Önemli Bir Mektub: “DNA Analizimi yaptırdım…”
 • **‘Türk Genom Projesi Bir CIA Yapımıdır’ Denebilir mi?
 • “Tasavvuf Herkes İçin Gerekli Değildir”
 • Türkiye’nin İslâmlaşma Dinamikleri – 1
 • Ülkücü Hareketin İslâmlaşma Dinamikleri
 • Türk-İslâm Ülküsü’nün Teorik Temelleri
 • ‘Sentez’den Türk-İslâm Ülküsü’ne…
 • Ülkücü Kimliği Yitirmeden İslâm’ı Yaşamak
 • Ülkücü Bilincin Şekillenmesinde Şehâdet
 • Ara Bilanço: Ülkücüler ve İslâmî Eğilimler
 • Okurlarla Başbaşa: Türk’ün İslâm Ülküsü Yazıları
 • Ülkücü Hareket ve İslâm Yazıları Üzerine
 • “Ülkücü geleneğimiz, geleceğimizdir…”
 • Türk Milliyetçilerinin Hafızasını Güncellemek Gerek !..
 • Ziya Gökalp’in Büstü ve Fikirleri
 • ‘Ziya Gökalp Kini’ni Din Yapanlar
 • “Ziya Gökalp, Nakşıbendî miydi?..”
 • Başbuğ Anmaları; ‘Ülkücüler’ Filmi ve Ülküdaşlık Ruhu
 • **Kafes’i İzledikten Sonra
 • Türk Ocakları, Said Nursî ve Necip Fazıl
 • Said Nursî-NFK: “Er yarın Hak Divânı’nda bell’olur…”
 • ÜLKÜ~YAZ’ın İlkeleri, Görüşleri ve Hedefleri
 • Ülkücü Geleneğin ‘Sosyal Medyadan Gerçek Hayata’ Taşan Nabız Atışları
 • Dokuz Işık’ın İlk Işımaları (1961)
 • *Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık (1966)
 • *Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık’ta Ahlâkçılık Kuralı
 • *Örgüt Kültürü Açısından MHP Yapılanması
 • *MHP İddianamesinden: İslâmî Yaklaşım “Suç”ları
 • *Ülkücülere Tavsiye Edilen Kitaplar
 • *Türk Milliyetçiliği, Siyaset ve Aydınlar
 • *Siyasette Heyecanı Diri Tutmak
 • Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) ve Siyaset Akımları
 • Türkbirlikçilik (=Pantürkizm) Kimin Tekelinde ?..
 • *Türk Müslümanlığı, Tasavvuf Geleneği ve Yesevîlik-1
 • *Türk Müslümanlığı, Tasavvuf Geleneği ve Yesevîlik-2
 • “Çürüten Siyaset’ ve ‘Yasaklı Tasavvuf’
 • Politik Özgül Ağırlık” ve Ülkücü Örgütlenme
 • “Karagömlekliler” : Ülkücü Hareket ve Provokasyonlar
 • Başbuğ Türkeş Anıt Külliyesi, MHP Kongresi ve ÜLKÜ-YAZ
 • Ülkücü Medya ve Bengü-TürkTV
 • Taksim/Kızılay 2013: Yarın Artık Bugündür!..
STRATEJİ
 • Türkistan’da İslam’ın Durumu
 • Doğu Türkistan’da Demografik Asimilasyon
 • Ramazan’da Somali: Kuraklık, Açlık ve İlkel Bir Tasavvuf Düşmanlığı
 • Afganistan, Irak, Libya, Suriye… “Sırada Kim Var ?..”
 • Suriye, Hillary Clinton ve Baykuşların Sapkınlığı
 • Suriye’den Hareketle Bölgemizde Sınırlar Yeniden Çizilebilir mi?
 • Teo-Politik Açıdan Suriye’deki Gelişmeler ve Türkiye
 • Terör – Kalkışma / Sömürü – Kalkınma
 • Özal’dan Bugüne… Gaflet ile Heba Edilen Yıllar…
 • Kiliseye Dönüştürülen Kurtuba Camii’nin Açtırdığı Kutu
 • Bloklar Satrançındaki Açmaz: Batı-Türkiye-İslam-Sovyetler
TASAVVUF
 • Global Planlarda Tasavvuf
 • Küreselleşen Dünyada Bireyselleşen Tasavvuf
 • Yesevî’nin “Tengri”si
 • Hazret Sultan Yesevî Bugün Yaşasaydı…
 • Tasavvufî Gelenek, Yesevîlik ve Günümüz İnsanı
 • Abdulkadir es-Sufî: “Bir İnsan Çok Önemlidir…”
 • Yeni Anayasa İçin Bir Teklif
 • Cumhuriyet Kurulurken Maneviyat Âleminde Neler Oldu?
 • ‘Dönmeden Sarhoş Semâzen’lerden Bugüne: Yasaklı Tasavvufun Hâli
 • Asırlar Önce Bakû’den Anadolu’ya Yansıyan Bir Dost Işığı
 • Yahya Şirvanî: “Tasavvuf ehli bahadır olmalı…”
DENEME
 • Ülkücü Tıbbiyelilerin Acı Kaybı
 • “Kopar’dı Zincirlerini Gülsarı”
 • Bir Türk Klasiği: Cengiz Aytmat-ov-
 • “Biz Cengiz’i Çok Sevmiştik !.. ”
 • Türkler’de Kadının Adı Var-dı- …
 • “Babamı Özledim”; Ben de…
 • ÜLKÜ-YAZ Yolunda Güzel Bir Başlangıç
 • Noel Baba Bizim Neyimiz Olur?
 • “Türk’e Her Yer Türkistan” : TASA’mız da aynı, Umudumuz da…
KÜLTÜR & SANAT
 • Yabancı Dil Öğrenirken ‘Yabancılaşılıyor’ mu?
 • İmam-ı Rabbânî’yi Anlama Kılavuzu
 • Resim-Heykel Egemenliği / Hat-Tezhib Öksüzlüğü
 • Bir “TÖRE” Anısı: “Hikmetinden Suâl Olunmaz”
 • Elbette, “Hikmetinden Suâl Olunmaz….”
KİTAP
 • Şahsenem
 • Bir ‘Ülkücü’nün Romanı
 • “Üç Hilâl’in Hikâyesi”
 • ‘Turan Şairi’ Ergeş Uçkun ve ‘Çapandaz’
 • Emine Işınsu: Günümüzün Menkıbecisi
 • Hasan Kallimci’ye Bir Teşekkür Borcumuz Var
 • Doktorlar da Yazar: “Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”
 • Bir Cerrahın “Ülkücü” Neşterinden Anılar
 • ‘Cemile Bacı’nın Rüya Kitabı
 • ‘Yüzyılın Soykırımı’ Üzerine…
 • “Ne güzel ‘metanet’ ; Ne ince ‘merhamet’…”
 • Sufiler Arasında: Sırlara gerçek yolculuk
 • Benim Yazarlarım-1: Cengiz Dağcı
 • “Korkunç Yıllar” da “Yurdunu Kaybeden Adam”
 • “Türkistan Rüyası” / Ethem GÖKTÜRK
 • Pîr-i Türkistan’ın İzinde… / Alp Arslan YILDIZ
 • *Mehmet Karanfil / Gül Hüznü : Bir 12 Eylül Hesaplaşması
 
GEZİ

 • Türk Yurtlarına Yolculuk (1992)
 • Kasr-ı Arifan’ın Dirilişine Şehadet (1993)
 • Türkistan’da İslami Geleneğin İzleri (1995)
 • Semerkand’da “Selam Darağacı”nı Hatırlamak…
 • Endülüs Notları / 7-11 Aralık 2011
ŞİİR
 • – Esmaü’l-Hüsna ile- Yakarış
 • ‘Yüzyıldan Uzun Bir Gün’ün Sonunda
 

SAĞLIK

 • Çocuklarda Aşı Programı

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Bir Cevap Yazın