Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Dr. Hayati BİCE

 

 

 

Dr. Hayati Bice’den...

Çeyrek asrı aşan yazı hayatımın ürünleri olan yazı ve kitablarımı bir arada görmek isteyen okurların talebi ile bu internet sayfası oluşturulmuştur.

Kitab halinde yayınlanmış yazılarım dışında kalan ve birçok internet sitesinde dağınık olarak bulunan yazılarıma ulaşmanın -arama motorları kullanılsa dahi- her zaman mümkün olmayışı da, bu arayışa yanıt verilmesini zorunlu hale getirmişti. 

Ayrıca yazılarımın yayınlandığı bazı sitelerin zaman içerisinde çevrimdışı kalması ya da el değiştirmesi ile ortaya çıkan kargaşa dikkate alınmalıydı. Bu nedenle de ilgili okurlarımın bilgilendirilmesi için bu site, 2012 yılında kuruldu. Uzun süre akademik çalışmalarım, yayıncılık ve sosyal faaliyetlerim nedeniyle güncelleme yapılamayan sitemi Ekim/2020 itibarıyla yeniden aktif şekilde kullanma fırsatı buldum.

Hayırlara vesile olması dileklerimle…

***

” Tengri Biz Bilen !.. “

“Innallahe  meana !..”

Allah   B i z i m l e d i r  !..”

***

 

Hoca Ahmed Yesevî / DÎVÂN-I HİKMET

Türkiye Türkçesine Aktarım: Hayati BİCE

10. Baskı Kitabevlerinde…
 
Türkiye Diyanet Vakfı yayını DİVÂN-I HİKMET 256 hikmetin yeni düzenlemesi ve nefis bir baskı ile yayınlandı.
Bugüne kadar dünyada yayınlanan en kapsamlı Yesevî Hikmetleri neşri olan eserde 256 hikmetin Karahanlı Türkçesi’ndeki orijinal metni ile şiirlerin Türkiye Türkçesi’ne aktarımı 608 sayfada yer alıyor.
 ***

Hayati Bice Kitaplığı

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

https://www.yuzdeiki.com/product/search/yazar/hayati-bice

*** 

TRT-AVAZ GÖKKUBBEMİZ programında Dr. HAYATİ BİCE

Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet’i Anlattı.

*Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 1.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=q8tBnPAo4VY 

*Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 2.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=Jy5s6mYk6LI

***

Bu websitesi Dr. Hayati Bice’nin tıp ve kültür alanlarındaki çalışmalarını yansıtacak bir “kaynak bilgi sitesi” olarak tasarlanmıştır.

Tengri   Türk’nü   Koldasın !..

Allah   Türk’ü   Korusun !..

1 Mart 2012

https://www.kitapyurdu.com/kitap/divani-hikmetin-kavram-haritasi-/545787.html

Bir Cevap Yazın