Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Kitablar

DR. HAYATİ BİCE’NİN  BÜTÜN ESERLERİ
İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

 

“Dîvân-ı Hikmet” / Hoca Ahmed Yesevî/ Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=263

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

 

HAYATİ BİCE KİTAPLIĞI

  YAYINLANAN KİTAPLARI :

* TÜRK YURTLARI ve Siyaseti Üzerine Eserleri :
“Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” [TDV yayını-1.baskı 1989],
“Dîvân-ı Hikmet” [TDV yayını-6. baskı 2010],
“Ahmed Yesevî Türbesi”[Kültür Bakanlığı yayını, 2.Baskı Türk Exim-Bank,1993],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî” [İnsan yayınları-2011],
“Türkistan Rüyası” [H Yayınları-2014],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri,” [H Yayınları-2014] ,
“İşaret Taşları” [Akçağ yayınları-2017],
“Türk Yurtları Üzerine Notlar” [Akçağ yayınları, 2017],
Yesevî Ata’dan Öyküler [H Yayınları-2017]
Ülkücü Hareket Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017],
Türk Siyasetinde MHP Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017].

***

TIP Alanındaki Eserleri :

-Antimikrobial Tedavi Rehberi, [1. baskı, 1991, Köklem yayınları]
-Annenin Rehberi, [1.Baskı 1990, -8.baskı 2010, TDV yayını ]

 

 

 

 

 

 

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Dr. Hayati BİCE’nin Son Eseri Çocuklarımız İçin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

İşaret Taşları

“Dr. Hayati Bice’nin tanıtmaya çalıştığımız “İşaret Taşları” adlı özgün kitabında, her biri Türk ve İslâm tarihinin birer zirvesi olan isimler etrafında Türk yurtları arasında yıkılmaz bir köprü teşkil eden gönül dokusu ele alınmaktadır. Yazarın ifâdesiyle, burada ancak küçük bir kısmından söz edilen maneviyat ve tasavvuf ulularının eseri olan bezek ve nakışlar geçmişte Türk dünyasının ötesinde neredeyse tüm İslâm alemini mana planında süslemiş ve dünya medeniyet tarihinin en azından beş asrına mührünü vurmuş, tarih boyunca gönül zirvelerinin önderliğinde oluşan manevi doku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültürü tarihinin kesintisiz olarak devamına da vasıta olmuştur.”
Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK
(Tasavvuf Dergisi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

*Ahmed Yesevî Kimdir?
*Ahmed Yesevî ‘nin Tasavvufî Yaklaşımı
*Yesevîlik Tarikatı
*Ahmed Yesevî ‘nin Divân-ı Hikmet Eserinden Seçmeler:
99 Yesevî Hikmeti

Dr. Hayati Bice’nin kalemiyle yanıtlanıyor, aydınlatılıyor.

***

İnternetten Sipariş:

http://www.hyayinlari.com/b2c/product.asp?pid=2403#.VHRs2xB_ugw

 

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

Yazan: Hayati Bice
Yayıncı: H Yayınları

1. Baskı, Kasım-2014
Karton Kapak; 13×19,5 cm.

ISBN: 9786054042685 , 447 sayfa, 30 TL.

Kapak Kompozisyonu: Burak ANILIR

***

***

TÜRKİSTAN RÜYASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

Bu roman nice zamandır yayınlanmak üzere, bilgisayarda demleniyordu. Romanda bahsedilen olaylarda ismi geçen ve çoğu hayatta olan kişileri incitmeme duygusu ile eserinin yayınını geciktiren Oğuz Karaçay, bu isimleri gerçek hayattaki şekliyle verip vermemekte tereddüt içerisindeydi. Eserde bahsedilen kişilerden bazılarının bekâ âlemine göç etmiş olmaları da, konuya “kul hakkı” zaviyesinden yaklaşıldığında, işi ister istemez daha da çetrefil bir hale getiriyordu. (…)

Bu tereddüt yıllarca devam etti… Tâ ki, görülen bir başka rüyaya kadar…
Son dönemde yaşamış ve 13 Ocak 2004 tarihinde terk-i dünya eylemiş olan Allah dostlarından Mustafa İhsan Karadağ, bir başka rüyada yazara şu mesajı iletti: “Oğlum, kitabını yayınla; gerçekleri yazdığına göre isimleri de dilediğin gibi verebilirsin…”


***

KÜNYE:

Türkistan Rüyası; Hayati Bice; Bizim Büro Yay.
1. Baskı, Ocak-2012
Karton Kapak; 13.5×19 cm; ISBN9756151563, 308 sayfa, 16 TL.
Kapak Kompozisyonu: Metin BOZDEMİR

***

DAĞITIM:

HASRET Kitabevi :  HHamamönü Sk.No.6/A ANKARA Tel. 0312-3117062

MEFKÛRE Sahaf-Kitabevi : Bayındır Sk. Aksoy Pasajı (Zemin Kat) Tel. 0312-4331080 Kızılay-ANKARA

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, İnsan Yayınları

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

*

 

 “Annenin Rehberi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=244

*

 “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=239

*

“Hoca Ahmed Yesevî Türbesi” , Kültür Bakanlığı Yayınları

***

Dr. HAYATİ BİCE’NİN  ESERLERİ

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***

Bir Cevap Yazın