Free songs
Ana Sayfa / Kitablar

Kitablar

DR. HAYATİ BİCE’NİN  BÜTÜN ESERLERİ
İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

“Dîvân-ı Hikmet” / Hoca Ahmed Yesevî/
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=263

HAYATİ BİCE KİTAPLIĞI

YAYINLANAN KİTAPLARI :

* TÜRK YURTLARI ve Siyaseti Üzerine Eserleri :
“Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” [TDV yayını-1.baskı 1989],
“Dîvân-ı Hikmet” [TDV yayını-11. baskı 2022],
“Dîvân-ı Hikmet’in Kavram Haritası” [Hitabevi yayını- 2023],

“Ahmed Yesevî Türbesi”[Kültür Bakanlığı yayını, 2.Baskı Türk Exim-Bank,1993],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî” [H yayınları-2019],
“Türkistan Rüyası” [Post Yayınev-2020],
“İşaret Taşları” [Akçağ yayınları-2017],
“Türk Yurtları Üzerine Notlar” [Akçağ yayınları, 2017],
Yesevî Ata’dan Öyküler [H Yayınları-2017] Ülkücü Hareket Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017],
Türk Siyasetinde MHP Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017].

***

 

TIP Alanındaki Eserleri :

-Antimikrobial Tedavi Rehberi, [1. baskı, 1991, Köklem yayınları] -Annenin Rehberi, [1.Baskı 1990, -8.baskı 2010, TDV yayını ]

 

PÎR-i TÜRKİSTAN HOCA AHMED YESEVΠ

*Ahmed Yesevî Kimdir?
*Ahmed Yesevî ‘nin Tasavvufî Yaklaşımı
*Yesevîlik Tarikatı
*Ahmed Yesevî ‘nin Divân-ı Hikmet Eserinden Seçmeler:
99 Yesevî Hikmeti

Dr. Hayati Bice’nin kalemiyle yanıtlanıyor, aydınlatılıyor.

***

Yazan: Hayati Bice
Yayıncı: H Yayınları

1. Baskı, Kasım-2014
Karton Kapak; 13×19,5 cm.

ISBN: 9786054042685 , 447 sayfa, 30 TL.

Kapak Kompozisyonu: Burak ANILIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

İşaret Taşları

“Dr. Hayati Bice’nin tanıtmaya çalıştığımız “İşaret Taşları” adlı özgün kitabında, her biri Türk ve İslâm tarihinin birer zirvesi olan isimler etrafında Türk yurtları arasında yıkılmaz bir köprü teşkil eden gönül dokusu ele alınmaktadır. Yazarın ifâdesiyle, burada ancak küçük bir kısmından söz edilen maneviyat ve tasavvuf ulularının eseri olan bezek ve nakışlar geçmişte Türk dünyasının ötesinde neredeyse tüm İslâm alemini mana planında süslemiş ve dünya medeniyet tarihinin en azından beş asrına mührünü vurmuş, tarih boyunca gönül zirvelerinin önderliğinde oluşan manevi doku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültürü tarihinin kesintisiz olarak devamına da vasıta olmuştur.”
Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK
(Tasavvuf Dergisi)

TÜRKİSTAN RÜYASI

SUNUŞ

Bu roman nice zamandır yayınlanmak üzere, bilgisayarda demleniyordu. Romanda bahsedilen olaylarda ismi geçen ve çoğu hayatta olan kişileri incitmeme duygusu ile eserinin yayınını geciktiren Oğuz Karaçay, bu isimleri gerçek hayattaki şekliyle verip vermemekte tereddüt içerisindeydi. Eserde bahsedilen kişilerden bazılarının bekâ âlemine göç etmiş olmaları da, konuya “kul hakkı” zaviyesinden yaklaşıldığında, işi ister istemez daha da çetrefil bir hale getiriyordu. (…)

Bu tereddüt yıllarca devam etti… Tâ ki, görülen bir başka rüyaya kadar…
Son dönemde yaşamış ve 13 Ocak 2004 tarihinde terk-i dünya eylemiş olan Allah dostlarından Mustafa İhsan Karadağ, bir başka rüyada yazara şu mesajı iletti: “Oğlum, kitabını yayınla; gerçekleri yazdığına göre isimleri de dilediğin gibi verebilirsin…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***

 

***

“Annenin Rehberi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=244

*

 “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=239

*

“Hoca Ahmed Yesevî Türbesi” , Kültür Bakanlığı Yayınları

***

Dr. HAYATİ BİCE’NİN  ESERLERİ

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

DAĞITIM:

MEFKÛRE Sahaf-Kitabevi : Bayındır Sk. Aksoy Pasajı (Zemin Kat) Tel. 0312-4331080 Kızılay-ANKARA

Yanıt bırakın

Yukarı Kaydır