“Dîvân-ı Hikmet” / Hoca Ahmed Yesevî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

*

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=577230