Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Dr. Hayati BİCE / Türkistan Rüyası / 2019

“Allah dostlarının

şakası yoktur !..”

Hz. Şeyh Mustafa İhsan KARADAĞ -k.s.-

 

Dr. Hayati BİCE / Türkistan Rüyası / 2019

 

“Türkistan Rüyası’’ kitabı, Dr. Hayati Bice’nin hayatındaki önemli gelişme ve olayların

roman tadında kaleme alındığı bir eserdir.

Ancak, kitapta anlatılan  olaylar, sadece tasavvufa meraklı bir doktorun hatıratını

teşkil eden gündelik olayları içermez.

Komünizm sonrası Türkistan Cumhuriyetleri’nin durumu,

Ahmed Yesevi Üniversitesi’nin kuruluş süreci, Türk yurtlarında misyonerlik faaliyetleri,

Kerkük Türkmenlerinin dramı, Doğu Türkistan’daki asimilasyon, Yesevîlik yolu,

tasavvufun günümüzde nasıl yaşanacağı konusunda bilgiler,

yaşayan Allah dostlarından tavsiyeler gibi bir çok konu yaşanmış olaylar etrafında  anlatılır.

Otobiyografik bir roman olan “Türkistan Rüyası’’nda yazar,

“Dr. Oğuz Karaçay” olarak, müstear adı ile okurla buluşur.

Kitapta yer alan isimlerin bazıları kodlanmış olarak yer alırken,  kamuoyu tarafından iyi bilinen kişiler

veya maneviyat semamızın önemli şahsiyetlerine gerçek isimleri kullanılarak yer verilmiştir.

Eserin kurgusuna gelince, Türkistan’ın bir ucunda görülen,

Türkistan’da mânanın maddeye bir kez daha hâkim  olacağını müjdeleyerek

Türk’ün milli ruhunun korunmasını vurgulayan ve kitaba ismini veren “Türkistan Rüyası”

bir ruhanî nasip meselesini gözler önüne seriyor.

Dr. Oğuz Karaçay, etkili bir tasavvuf silsilesinin “yaşayan mürşid-i kâmili”

Mustafa İhsan Karadağ ile buluşuyor ve Kazakistan’a gidiş gelişlerinde

O’nun manevî rehberliğine müracaat ediyor.

Medine’de, Ravza-ı Mutahhara gölgesinde tanıştığı Kaşgarlı bir Uygur Türk’ünden aldığı

Divan-ı Hikmet’i Türkiye için yayına hazırlayan Bice, gördüğü ‘ağır bir rüya’nın Mustafa  İhsan Karadağ Dede

tarafından yorumlanması için huzura çıkıyor; mürşidi kahramanımıza,

görülen rüyanın derin bir anlamı olduğunu söylüyor ve…

Görev başlıyor.
***
İNTERNETTEN SİPARİŞ:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turkistan-ruyasi/502473.html