Dîvân-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet kitabında neredeyse bin yıldır Türk’ün gönül gözünü ışıtan bir ışık saklıdır. Bu ışığın huzmeleri her bir hikmetin satırları arasından süzülerek ruh dünyamızı aydınlatmaya uzun bir zulmet devrinden sonra bütün Türk yurtlarında yeniden başlamıştır. More »

Yesevî Atadan Öyküler

Tarihimizin en büyük isimlerinden biri olan Ahmed Yesevî’nin hikâyeleri yüzyıllar boyunca dilden dile dolaştı. Yüzyıllar önce yaşayan çocuklar bu hikâyelerle büyüdüler, büyükler bu hikâyelerle büyülendiler. Eskiden gönüllerimiz nasıl Ahmed Yesevî ile hayat bulduysa, şimdi de Yesevî’nin hayat dolu nefesi içimizi ısıtacak. More »

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Bu kitaptaki yazıların yazılma sürecinde etkin politik-kültürel aktörler olarak yazılarıma konu olmuş -ve bir kısmı ile tanışma şerefine nail olduğum- bazı Türk önderleri, yeryüzündeki fanî hayatlarını tamamlayıp Allah’ın engin rahmetine ve sonsuzluğa tevdi edildiler. Bu çerçevede Azad Bek Kerimî, Ebulfeyz Elçibey, Sadık Ahmed, Rauf Denktaş ve Türk yurtları edebiyatının aşılmaz görünen yüce ismi Cengiz Aytmatov’u rahmetle anmak isterim. More »

İşaret Taşları

Türk yurtlarının ruh dünyasını aydınlatan kutlu kaynaktan birkaç rengi yansıtmak niyetimle yola çıkıyorum. Bu yol boyunca konaklayacağımız her bir ribatta, dergâhta, hankâhda, bir nebze soluklanarak -İnşaallah- “güzel bir yürüyüş“ eyleyeceğiz… Yesi’den, Buhara’dan, Semerkand’dan, Kaşgar’dan güzel kokular taşıyan esintiler getirmeye çalışacağız takatimiz yettiğince… More »

Kafkasyadan Anadoluya Göçler

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen ve günümüz Türkiyesi’nin dini, etnik ve kültürel yapısında bile tesirleri süren göçler hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu kitap, göç olayını hikaye eden bir eser olmayıp bu ‘muazzam vakıa’nın oluşumunda rol oynayan ve arka planı teşkil eden gerçeklere ışık tutmaya çalışması ile, alanında Türkiye’de yayınlanan ilk eserdir. More »

Pîr-i Türkistan HOCA AHMED YESEVÎ

Hoca Ahmed Yesevi biyografisi ve Divan-ı Hikmet hakkında kitabiyat bilgileri. Dr. Hayati Bice\\\\\\\\\\\\\\\'nin Yesevilik Araştırmaları *** Bu kitapta Pîr-i Türkistan’ın hayatı, etkileri ve “Hikmet” adı verilen şiirlerinden seçmeler sunulmaktadır. Eserde yer alan “Yesevîlik Âdâbı” bölümü ise Ahmed Yesevî’nin kurucusu olduğu tasavvuf yolunun uygulamalarının günümüz insanına ulaşmasını sağlamıştır. More »

Divân-ı Hikmet\'in kavram haritası, Yesevî irşadının önceliklerini göstermektedir. Divân-ı Hikmet’in içerik analizine tabi tutulması hikmetlerdeki mesajların günümüz insanlarına ulaştırılması noktasında faydalı olacaktır. Hikmetlerde üzerinde durulan kavramların ortaya konması, Türk tasavvuf geleneğinin hangi temeller üzerine oturduğunu göstermesi açısından önemlidir. Divân-ı Hikmet’teki bazı sayılı kavramları ele alan örnekler bulunsa da kavramların tamamının ele alınması yönünden bu çalışma öncü niteliktedir. More »

 

Türkistan Rüyası / Mekânlar (ALBÜM)

Türkistan Rüyası

İsimler – Yerler (ALBÜM)

 

Bu sayfada “Türkistan Rüyası” kitabında

sözü edilen ziyaretgâh olan makamların bazılarının

resimleri yer almaktadır.

 

Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hz. Şeyh Mustafa İhsan Karadağ (ks.) kabri / Küplüce Camii Kabristanı/Haziresi-Beylerbeyi-İstanbul (2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efrasim Tanrıverdi Kabri (rh.a.) Kızılca Köy / Mamak – ANKARA

 

İbrahim Ata  (k.s.) / Sayram-Kazakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karasaç Ayşe Ana (k.s.) / Sayram-Kazakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî Türbesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arslan Baba Türbesi / Otrar-Kazakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zengi Ata Türbesi  / Taşkent-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulhalık Gücdüvanî (k.s.) / Gücdüvan-Buhara-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyyid Emir Külal Buharî / Buhara-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaeddin Buharî / Kasr-ı Arifan-Buhara-Özbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâce Ubeydullah Ahrar / Semerkand-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pehlivan Mahmud Türbesi / Hive-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kusem İbn Abbas Türbesi / Şah-ı Zinde Külliyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emir Timur Türbesi / Semerkand-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registan Meydanı / Semerkand-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluğbek Rasathanesi / Semerkand-Özbekistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayşe Bibi Türbesi / Kazakistan / Evliya Ata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İshak Ata Türbesi / Kazakistan / Evliya Ata

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukkaşe Ata Türbesi / Kazakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaşgar İydgah Camii / Doğu Türkistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkük Ulu Camii / Türkmeneli-Irak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selçukluların Çıkış Yeri: Kazakistan’daki Cend Kalıntıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazakistan’daki Otrar Kalıntıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savran Kalıntıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galip Erdem Kabri / Cebeci Kabristanı – ANKARA

“İşaret Taşları” kitabının ilk baskısı (1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesevî Külliyesine armağan edilen hat levhası:
Hat: Hüseyin Kutlu / Tezhib: Müzehher Bice