DR. HAYATİ BİCE’NİN  BÜTÜN ESERLERİ
İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

  

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLANAN KİTAPLARI :

* TÜRK YURTLARI ve Siyaseti Üzerine Eserleri :
“Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” [TDV yayını-1.baskı 1989],
“Dîvân-ı Hikmet” [TDV yayını-6. baskı 2010],
“Ahmed Yesevî Türbesi”[Kültür Bakanlığı yayını, 2.Baskı Türk Exim-Bank,1993],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî” [İnsan yayınları-2011],
“Türkistan Rüyası” [H Yayınları-2014],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri,” [H Yayınları-2014] ,
“İşaret Taşları” [Akçağ yayınları-2017],
“Türk Yurtları Üzerine Notlar” [Akçağ yayınları, 2017],
Yesevî Ata’dan Öyküler [H Yayınları-2017]
Ülkücü Hareket Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017],
Türk Siyasetinde MHP Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017].

***

TIP Alanındaki Eserleri :

-Antimikrobial Tedavi Rehberi, [1. baskı, 1991, Köklem yayınları]
-Annenin Rehberi, [1.Baskı 1990, -8.baskı 2010, TDV yayını ]

 

 

 

 

 

 

İnternetten Edinmek İçin Tıklayınız:
http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Dr. Hayati BİCE’nin Son Eseri Çocuklarımız İçin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

İşaret Taşları

“Dr. Hayati Bice’nin tanıtmaya çalıştığımız “İşaret Taşları” adlı özgün kitabında, her biri Türk ve İslâm tarihinin birer zirvesi olan isimler etrafında Türk yurtları arasında yıkılmaz bir köprü teşkil eden gönül dokusu ele alınmaktadır. Yazarın ifâdesiyle, burada ancak küçük bir kısmından söz edilen maneviyat ve tasavvuf ulularının eseri olan bezek ve nakışlar geçmişte Türk dünyasının ötesinde neredeyse tüm İslâm alemini mana planında süslemiş ve dünya medeniyet tarihinin en azından beş asrına mührünü vurmuş, tarih boyunca gönül zirvelerinin önderliğinde oluşan manevi doku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültürü tarihinin kesintisiz olarak devamına da vasıta olmuştur.”
Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK
(Tasavvuf Dergisi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

*Ahmed Yesevî Kimdir?
*Ahmed Yesevî ‘nin Tasavvufî Yaklaşımı
*Yesevîlik Tarikatı
*Ahmed Yesevî ‘nin Divân-ı Hikmet Eserinden Seçmeler:
99 Yesevî Hikmeti

Dr. Hayati Bice’nin kalemiyle yanıtlanıyor, aydınlatılıyor.

***

İnternetten Sipariş:

http://www.hyayinlari.com/b2c/product.asp?pid=2403#.VHRs2xB_ugw

 

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

Yazan: Hayati Bice
Yayıncı: H Yayınları

1. Baskı, Kasım-2014
Karton Kapak; 13×19,5 cm.

ISBN: 9786054042685 , 447 sayfa, 30 TL.

Kapak Kompozisyonu: Burak ANILIR

***

***

TÜRKİSTAN RÜYASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ

Bu roman nice zamandır yayınlanmak üzere, bilgisayarda demleniyordu. Romanda bahsedilen olaylarda ismi geçen ve çoğu hayatta olan kişileri incitmeme duygusu ile eserinin yayınını geciktiren Oğuz Karaçay, bu isimleri gerçek hayattaki şekliyle verip vermemekte tereddüt içerisindeydi. Eserde bahsedilen kişilerden bazılarının bekâ âlemine göç etmiş olmaları da, konuya “kul hakkı” zaviyesinden yaklaşıldığında, işi ister istemez daha da çetrefil bir hale getiriyordu. (…)

Bu tereddüt yıllarca devam etti… Tâ ki, görülen bir başka rüyaya kadar…
Son dönemde yaşamış ve 13 Ocak 2004 tarihinde terk-i dünya eylemiş olan Allah dostlarından Mustafa İhsan Karadağ, bir başka rüyada yazara şu mesajı iletti: “Oğlum, kitabını yayınla; gerçekleri yazdığına göre isimleri de dilediğin gibi verebilirsin…”


***

KÜNYE:

Türkistan Rüyası; Hayati Bice; Bizim Büro Yay.
1. Baskı, Ocak-2012
Karton Kapak; 13.5×19 cm; ISBN9756151563, 308 sayfa, 16 TL.
Kapak Kompozisyonu: Metin BOZDEMİR

***

DAĞITIM:

HASRET Kitabevi :  HHamamönü Sk.No.6/A ANKARA Tel. 0312-3117062

MEFKÛRE Sahaf-Kitabevi : Bayındır Sk. Aksoy Pasajı (Zemin Kat) Tel. 0312-4331080 Kızılay-ANKARA

 ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, İnsan Yayınları

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

*

“Dîvân-ı Hikmet” / Hoca Ahmed Yesevî/ Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

 

 

 

 

 

 

 

 

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=263

*

 “Annenin Rehberi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=244

*

 “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=239

*

“Hoca Ahmed Yesevî Türbesi” , Kültür Bakanlığı Yayınları

***

Dr. HAYATİ BİCE’NİN  ESERLERİ

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***