DR. HAYATİ BİCE’NİN  ESERLERİ

Dr. Hayati BİCE’nin Son Eseri

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ


H Yayınları Arasında  

Yayınlandı.

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

*Ahmed Yesevî Kimdir?
*Ahmed Yesevî ‘nin Tasavvufî Yaklaşımı
*Yesevîlik Tarikatı
*Ahmed Yesevî ‘nin Divân-ı Hikmet Eserinden Seçmeler:
99 Yesevî Hikmeti

Dr. Hayati Bice’nin kalemiyle yanıtlanıyor, aydınlatılıyor.

***

İnternetten Sipariş:

http://www.hyayinlari.com/b2c/product.asp?pid=2403#.VHRs2xB_ugw

 KÜNYE:

HOCA AHMED YESEVÎ ve HİKMETLERİ

Yazan: Hayati Bice
Yayıncı: H Yayınları

1. Baskı, Kasım-2014
Karton Kapak; 13×19,5 cm.

ISBN: 9786054042685 , 447 sayfa, 30 TL.


Kapak Kompozisyonu: Burak ANILIR

***


ÜLKÜCÜ HAREKET ÜZERİNE NOTLAR


Ülkücü Hareket Üzerine Notlar
Dr. Hayati Bice
BİZİM BÜRO BASIMEVİ

Ülkücü Hareket ve İslâmî Kimlik
Ülkücü Gençlik ve Tasavvufî Yönelişler
Ülkücü Hareketin Ahlâkî Yaklaşımları
“İslam Ahlâk ve Fazileti” Sadece Slogan mı?
‘Pozitif’ Ülkücülük
Ülkücü Hareket ve Pantürkizm
Nazlı Bir Yâr: “Güzel Türkistan”
Bir Asırlık ‘Bozkurt’ Çekişmesi
‘Mankurt’laşmak Nedir?
Türk Yurtları Neresidir?
Türk’ün Atası Kimdir?
“Türk Genom Projesi”
Irk-Kavim-Millet Tartışmaları
“Millet-i İbrahim” Bir Soyağacı mı?
***
Bir asırdır tartışılan ve tartışılacak olan
bu önemli sorular ve kısır tartışmalar
Dr. Hayati Bice’nin kalemiyle yanıtlanıyor, aydınlatılıyor.

ÖDEMELİ İSTEME ADRESİ: ;
MEFKURE KİTABEVİ
Bayındır Sk. 27/7 Aksoy Çarşısı Alt Zemin
Kızılay-ANKARA
Tel. 0312-4331080

***

TÜRKİSTAN RÜYASI

SUNUŞ

Bu roman nice zamandır yayınlanmak üzere, bilgisayarda demleniyordu. Romanda bahsedilen olaylarda ismi geçen ve çoğu hayatta olan kişileri incitmeme duygusu ile eserinin yayınını geciktiren Oğuz Karaçay, bu isimleri gerçek hayattaki şekliyle verip vermemekte tereddüt içerisindeydi. Eserde bahsedilen kişilerden bazılarının bekâ âlemine göç etmiş olmaları da, konuya “kul hakkı” zaviyesinden yaklaşıldığında, işi ister istemez daha da çetrefil bir hale getiriyordu. (…)

Bu tereddüt yıllarca devam etti… Tâ ki, görülen bir başka rüyaya kadar…
Son dönemde yaşamış ve 13 Ocak 2004 tarihinde terk-i dünya eylemiş olan Allah dostlarından Mustafa İhsan Karadağ, bir başka rüyada yazara şu mesajı iletti: “Oğlum, kitabını yayınla; gerçekleri yazdığına göre isimleri de dilediğin gibi verebilirsin…”


***

KÜNYE:

Türkistan Rüyası; Hayati Bice; Bizim Büro Yay.
1. Baskı, Ocak-2012
Karton Kapak; 13.5×19 cm; ISBN9756151563, 308 sayfa, 16 TL.
Kapak Kompozisyonu: Metin BOZDEMİR

 

***

DAĞITIM:

HASRET Kitabevi :  HHamamönü Sk.No.6/A ANKARA Tel. 0312-3117062

MEFKÛRE Sahaf-Kitabevi : Bayındır Sk. Aksoy Pasajı (Zemin Kat) Tel. 0312-4331080 Kızılay-ANKARA

 ***

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, İnsan Yayınları

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=248

***

“İşaret Taşları” İnsan Yayınları

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

İşaret Taşları

“Dr. Hayati Bice’nin tanıtmaya çalıştığımız “İşaret Taşları” adlı özgün kitabında, her biri Türk ve İslâm tarihinin birer zirvesi olan isimler etrafında Türk yurtları arasında yıkılmaz bir köprü teşkil eden gönül dokusu ele alınmaktadır. Yazarın ifâdesiyle, burada ancak küçük bir kısmından söz edilen maneviyat ve tasavvuf ulularının eseri olan bezek ve nakışlar geçmişte Türk dünyasının ötesinde neredeyse tüm İslâm alemini mana planında süslemiş ve dünya medeniyet tarihinin en azından beş asrına mührünü vurmuş, tarih boyunca gönül zirvelerinin önderliğinde oluşan manevi doku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültürü tarihinin kesintisiz olarak devamına da vasıta olmuştur.”
Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK
(Tasavvuf Dergisi)

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=166

*

“Türk Yurtları Üzerine Notlar”, Bilgeoğuz Yayınları

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=271

*

“Dîvân-ı Hikmet” / Hoca Ahmed Yesevî/ Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=263

*

 “Annenin Rehberi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=244

*

 “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

Ayrıntılı Bilgi:

http://hayatibice.net/?page_id=239

*

“Hoca Ahmed Yesevî Türbesi” , Kültür Bakanlığı Yayınları

***

Dr. HAYATİ BİCE’NİN  ESERLERİ

İnternetten Temin Adresi

http://www.kitapyurdu.com/yazar/default.asp?id=9618

***