Free songs
Ana Sayfa / Kültür / Siyaset / * Ülkücü Hareket / Dr. Hayati BİCE: Ortadoğu Gazetesi

Dr. Hayati BİCE: Ortadoğu Gazetesi

Dr. Hayati BİCE: “Gazetemiz ORTADOĞU”

 

“Gazetemiz ORTADOĞU”ya Sahip Çıkalım !..

 Dr. Hayati BİCE

Son haftanın tiraj raporları ile ilgili bir haberi okurken, kendimi bu yazıyı yazmak zorunda hissettim. En son gördüğüm, 29.04.2013-05.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu’na bakılırsa, ülke kamuoyunda “Milliyetçi-Ülkücü Hareketin yayın organı” olarak bilinen Ortadoğu gazetesinin tiraj yönünden arz ettiği tablo, hiç de iç açıcı değildir. Son haftanın tiraj raporuna bakılacak olursa, bugünkü durumda gazete okuru olan ve kendisini Türk milliyetçisi saydığını düşünebileceğimiz kitle arasında bile, Ortadoğu’nun hak ettiği yerde olmadığı görülmektedir.

Önümüzdeki 3 yılık süreçte ülkenin yapacağı hayatî önemdeki seçimlerde Ortadoğu’ya düşecek görev çok daha fazla önem kazanacaktır. 27 Mart 2014 tarihindeki Yerel seçimler, hemen ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında 2015 Milletvekilliği seçimi sürecinde ülkücü medyaya ve bu meyanda Ortadoğu’ya büyük görevler düşeceği ortadadır.

Ortadoğu gazetesinin gazetecilik profesyonelliği yönünden arz ettiği tablonun ülkücü kitleyi tatmin etmediğinden tutun, gazeteye ulaşmak için bayilerde bulunamamasına kadar çok önemli eleştirilerin farkındayım. Zaten, bu türden yapıcı eleştirileri paylaştığım ülküdaşlarımın bilgisi dâhilindedir.

 

‘Pozitif Ülkücülük’ Adına…

Ortadoğu’nun popüler kalemlerinden Şükrü Alnıaçık’ın “Sevdiklerimizi Silahlandıralım!” şeklindeki çarpıcı başlıklı yazısında “bir silah” olarak tanımladığı Ortadoğu’nun tirajının arttırılmasının gereğini işaret ederken bu yazıya yanıt veren ÜLKÜ-YAZ Yönetim Kurulu üyemiz Gültekin Öztürk, Aydın’dan ses vererek “Kendi evimi ve dört köy kahvesini silahlandırdım” yanıtını vermesi de bu yazının yazılmasına vesile olmuştur. [1]

Uzunca bir süredir ısrarla kullandığım ‘Pozitif Ülkücülük’ yaklaşımımı koruyarak, Ortadoğu’nun tirajının hak ettiği düzeye bunun sağlayacağı rahatlamanın gazetenin içeriğinin kalitesinin yükselmesine yol açacağını düşündüğüm bazı tedbirleri ve önerileri paylaşmak istiyorum. Aslında bu değerlendirmemin, kendisini ülkücülük adına sorumlu hisseden her Türk aydını için de örnek oluşturmasını dilerim.

Öncelikle belirmek gerekirse, Ortadoğu’nun bir fikir gazetesi olarak, imajı yükseltilmeli, içeriği ideolojik yönden güçlendirilmelidir. Bunun için öncelikle, sayfa tanziminde, gazetenin fikrî çehresini oluşturan yazarların yazıları mutlaka çekici bir vitrin oluşturacak şekilde öne çıkarılmalıdır.

Gazetenin kağıt üzerine basılan nüshalarında, bugünkü şeklinde olduğu gibi gazetenin eteğinden değil tepesinden o gün yazan yazarların köşe yazıları duyurulmalıdır. Bunun bir yansıması olarak gazetenin internet sitesinde de YAZARLAR sekmesine bugün olduğu gibi aşağılarda değil üst menüde yer verilmelidir. İnternetten söz etmişken, gazetenin websitesinin de görsel yönden zenginleştirilmesi ve arşiv yazılarına erişim kolaylığı sağlanması ile etkinliğinin arttırılmasında faydalı olacağı kesindir. Halen internette yer alan “iktidar muhalifi” gazeteler arasındaki yeri yönünden bile http://ortadogugazetesi.net/   adresinin Alexa sıralamasındaki durumu dikakt çekicidir.[2]

 

“Düşünce Harmanı” veya “Fikir Meydanı” Açılmalıdır

Fikir gazetesi olan hemen her gazetenin yaptığı gibi gazetenin 2. Sayfası tamamen köşe yazısı ve ortaya açılacak “düşünce yazısı” sütununa ayrılmalıdır. Bu noktada Derya Sazak yönetimindeki Milliyet’in son döneminde “Bir Milliyet Klasiği” duyurusu ile hayata geçirdiği, dışarıdan yazı gönderen akademisyen ve fikir adamlarına açılan “Düşünenlerin Düşüncesi” isimli sayfayı örnek verebilirim.[3]

Ülkü Ocakları tozu yutmuş akademisyenlerin yüzleri aşan sayısı bu meydanın kaliteli yazılarla doldurulabilmesini ve asla boş bırakılmayacağının garantisidir. Bu meydan yer verilecek yazıların fikrî niteliğinin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması için gönüllü akademik desteği verecek bir editörial yardımı Ülkücü Yazarlar Derneği “Ülkü-Yaz” olarak sağlamayı üstlenebiliriz. Ülkücü camianın iyi bildiği akademisyenlerden Prof. Dr. Recai Coşkun gibi isimlerin böyle bir görevi, “ülkücülük görevi” olarak seve seve üstlenebileceklerini biliyorum.

“Türk Yurtları’ndan Esintiler”

Ülkücü hareketin değişmez vasıflarından Turancılık gazetede yer verilecek Türk Dünyası haberleri ile ortaya konulmalıdır. Bunun için en az haftada bir tam sayfa olmak üzere “Türk Yurtları” başlıklı bir sayfa açılmalı, Türk dünyasındaki üniversitelerde –mesela Yesevî Üniversitesi’ndeki Ülkü Ocakları teşkilatı-  okuyan genç ülküdaşlarımızın haber ve yorumları ile güncel ve kalıcı haber ve değerlendirmeler bu sayfada yer almalıdır.

Türk dünyasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler ayrıntılı olarak verilerek ülkücü hareketin -ve özellikle de ülkücü gençliğin- Türk yurtlarına olan ilgisi canlı tutulacaktır. “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarımızın somut örneklerinin bu sayfalarda sergilenmesi sağlanmalıdır.

 

“Ülkücü Hafıza”

Diğer yandan ülkücü hareketin fikrî mirası da bugün hiç kimsenin küçümseyemeyeceği kadar zengindir. “Ülkücü Hafıza” gibi bir başlık ile açılacak bir sütunda Dündar Taşer, S. Ahmet Arvasi, H. Nihal Atsız, Arif Nihat Asya, Galip Erdem gibi öncü isimlerin yazılarının yer alacağı böyle bir içerik yeni yetişen ülkücü gençlerin fikrî kapasitesinin arttırılmasında mutlaka çok etkili olacaktır. Bugün birçok üniversiteli ülkücünün ortak yakınması olan “Ortadoğu bizi fikren tatmin etmiyor” şeklindeki itirazların giderilmesi de bu şekilde sağlanabilecektir.

 

“Kitap Köşesi” veya “Kitap Eki”

Yayınlanan kitapların okura ulaşmasının, ilgi görebilmesi için tanıtılmasının en az kitabın yazılması kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Bugün ülkücü içerikli olarak kabul edilebilecek eserleri yayınlamaya gönüllü yayınevi sayısı bir elin parmaklarını dahi bulamazken, ülkücülerin kitap okuma tembeli olduğundan yakınılırken Ortadoğu’da bir “kitap sayfası” açılmasını talep etmemiz garip bile kaçabilir. Ancak bugün Türkiye’de yayınlanan fikir gazeteleri bir yana bazı magazinel gazetelerin bile “Kitap Eki” yayınladığını göz önüne alırsak bunun bir gereklilik olduğuna inanıyorum.[4]

Bir yılı aşkın süredir faal olan Türk Ocakları “Yazarlar Grubu”nda da dile getirdiğim üzere 12 Eylül hakkında yazılmış kitapların bile ülkücü camiaya tanıtılmasında büyük bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu konuda da Türk Ocakları “Yazarlar Grubu” ve Ülkücü Yazarlar Derneği “Ülkü-Yaz” olarak Ortadoğu’ya gönüllü katkı sağlayabiliriz.

 

Gazetenin Erişilebilirlik Problemi ve Tirajının Yükseltilmesi

Bu konunun anlaşılması için yapılabilecekler somut bir örnek vermem gerekirse, Ülkücü Yazarlar Derneği “Ülkü-Yaz” olarak 3 Mayıs dolayısıyle yayınladığımız “Basın Bildirisi”nin yer aldığı Ortadoğu gazetesini Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki gazete bayiinden aldım. Bayiiden aldığım iki gazetenin bir tanesini İstanbul’a yolcu ettiğim yakınıma armağan ederken diğerini arşivime koymak üzere kendime ayırdım. Hergün binlerce yolcunun önünden geçtiği ve yolculukta okumak üzere gazete, dergi aldığı bu bayide, vakit henüz öğle olmamışken benim aldıklarımdan sonra sadece iki gazete kalmıştı. Muhtemeldir ki, o gün öğleden sonra Ankara’daki AŞTİ Gazete Bayii’ne gelen ülküdaşlarım Ortadoğu gazetesini bulamamışlardır.

Kendim de dahil bir çok ülküdaşımın, herhangi bir nedenle Ortadoğu’yuedinmek istediğindenasıl bayi, bayi dolaşmak zorunda kaldığını biliyorum. Bunun getirdiği sıkıntıyı aşabilmek için gazete bir telefona bilgi vermek suretiyle yakın bir bayiye gazetenin getirtilebilmesini mümkün olduğunu duyurmuştur.[5]

Ancak günümüzde ekonomik imkânları yeterli olsa bile herkesin hergün gazete almasının söz konusu olmadığı bilinmektedir. Bunun farkında olan gazetelerin, 30-40 kuponluk kampanyalarla okuru kendilerine bağlamak ve satış düzenliliğini sağlamak gibi bir yönteme başvurdukları bilinir.  Ortadoğu’nun bu türden bir promosyon kampanyasını sürdürebilecek ekonomik güce sahip olmadığını biliyoruz. O halde yüzyüze ilişkide bulunduğu bayiye getirteceği Ortadoğu’yu, birgün alıp üç gün almayarak mahcub olmak istemeyen ülküdaşların varlığı kesin olduğuna göre, başka yöntemlerin araştırılması gerekir.

Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon gibi nisbeten büyük kentlerde belirli bir sayıda Ortadoğu satış rakamına ulaşan bayilere gönderilen gazete sayısı iki katına çıkartılıp bir kampanya ile bu bayilerin listeleri duyurulmalıdır. Bunun için ülkücülerin örgütlendiği sosyal medya grupları aktif olarak kullanılabilir. Ortadoğu yazarlarından Yıldıray Çiçek, Şükrü Alnıaçık, Neval Kavcar ve Muharrem Günay gibi değerli isimlerin gündemi yakalayan ve hatta yön veren yazılarının sosyal medyada gördüğü ilgi, etkin bir kampanya ile Ortadoğu’nun ulaşabileceği tirajın habercisi gibidir.

Son genel seçimlerde 5 milyondan fazla oy alarak, ülke düzeyinde en az bir milyon haneye ulaştığı anlaşılan, ülkücü hareketin basındaki temsilcisi olan Ortadoğu gazetesinin hak ettiği etkinlik ve tiraja ulaşabilmesi için MHP il-ilçe yönetimlerinin de harekete geçmeleri gereğini herkes kabul edecektir.  Bunun nasıl olacağına her il-ilçe yönetimi “durumdan vazife çıkartarak” kendi ölçeğinde çözümler geliştirmelidir.

 

2013 Sonunda 100 bin Tirajlı bir ORTADOĞU

Hedef ilk aşamada 50 bin, yıl sonunda 100 bin tirajlı bir Ortadoğu gazetesine sahip olmaktır. 12 Eylül öncesinde 50 bin tirajını gören Hergün, 100 bin tirajlı Nizâm-ı Âlem ve 12 Eylül sonrasında 20 bin tirajlı Yeni Düşünce örneklerini yakından bilen birisi olarak bu hedefin, ülkenin bugün ulaştığı nüfus, eğitim düzeyi ve ekonomik gelişme düzeyinde bir hayâl olmadığına inanıyorum.

Yeter ki, bütün ülküdaşlar da inansınlar…

_________________________________________

(*)Dr. Hayati BİCE, Ülkücü Yazarlar Derneği Genel Başkanıdır.

İletişim: http://www.hayatibice.net

[1] http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?makale=sevdiklerimizi-silahlandiralim&id=13401

[2] Ortadoğu gazetesinin internetteki sitelerin tıklanma seviyesini gösteren alexa.com sitesindeki yeri, Türkiye’den yayınlanan siteler arasında 2.309’uncu sıradadır.(7 Mayıs 2013 günkü veri).  Beğenmediğimiz bazı “yandaş gazeteler”in sıralamadaki yerlerini vererek ülküdaşlarımı üzmek istemiyorum. Ancak 8 ay önceki sıralamaya göre Ortadoğu’nun yaklaşık 1200 basamak yükselmiş olması ümit vericidir. Bu konudaki değerlendirmemi içeren yazım için bkz: http://www.ulkucukadro.com/ulkucu-hareketi-medya-girdabindan-cikartmak/

[3] http://gundem.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=gundemYazarTumYazilarV4&AuthorID=421

[4] İzleyebildiğim kadarı ile Aydınlık, Cumhuriyet, Radikal, Vatan, Yeni Şafak, Zaman gazetelerinin en az bir ay periyodlu kitap ekleri yayınlanmaktadır.

[5] Ortadoğu gazetesinin Facebook sayfasında şu duyuru yapılmıştır: “Ortadoğu gazetesi bulamadığını söyleyen okuyucularımız lütfen (0212) 425 36 50 numaralı telefonlardan satış temsilcimiz ile görüşsünler… Evlerine veya işyerlerine en yakın gazete satış yerine Ortadoğu gönderilecektir…”

 

29.04.2013 – 05.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu*

Gazete       Satış   Önceki hafta Fark                             
ZAMAN 1.098.097 1.101.847 -3.750
POSTA 427.393 437.075 -9.682
HÜRRİYET 397.929 399.027 -1.098
SABAH 312.524 316.865 -4.341
SÖZCÜ 285.390 289.849 -4.459
HABERTÜRK 200.714 204.007 -3.293
TÜRKİYE 180.575 180.655 -80
MİLLİYET 177.242 180.649 -3.407
VATAN 133.170 136.099 -2.929
STAR 129.913 129.367 546
TAKVİM 105.881 108.994 -3.113
AKŞAM 102.679 107.027 -4.348
YENİ ŞAFAK 102.252 102.444 -192
BUGÜN 102.081 104.838 -2.757
GÜNEŞ 101.576 103.133 -1.557
YENİ MESAJ 77.797 78.786 -989
TARAF 70.735 72.922 -2.187
AYDINLIK 58.980 60.768 -1.788
YURT 52.376 52.448 -72
YENİ ÇAĞ 52.099 52.716 -617
ŞOK 51.586 52.374 -788
YENİ AKİT 51.140 51.454 -314
YENİ ASYA 50.986 50.947 39
CUMHURİYET 50.950 51.590 -640
MİLLİ GAZETE 31.167 31.393 -226
MİLAT 29.972 27.142 2.830
YENİ ASIR 26.077 26.315 -238
RADİKAL 24.151 23.419 732
SOL 14.402 14.360 42
BİRGÜN 9.324 8.000 1.324
ORTADOĞU 7.253 7.368 -115
EVRENSEL 6.095 6.296 -201
HÜRSES 2.121 2.130 -9

(**)Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir.

(Ortadoğu-9 Mayıs 2013

Hakkında editor

Yoruma kapalı.

Yukarı Kaydır