Dr. Hayati Bice

Tokat, 01.03.1959

1 Mart 1959 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi.

Aslen Kafkasya Karaçay Türkleri’ndendir. 3. kuşaktaki dedeleri Ali Bek ve Canhod Ata, İmam Şamil’in cihad yıllarındaki kanlı savaşlara fiilen iştirak etmiş olan mücahidlerden olup hicrî 1293 Osmanlı Rus savaşından sonra Türkiye’ye muhaceret etmek zorunda kalan Kafkas önderlerindendir. Kadim atalarına olan borcunu ödemek için yazdığı “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” kitabı alanındaki temel eserlerden ve referans kitablarından birisi haline gelmiştir.

İlköğrenimini Tokat İbn-i Kemal İlkokulu’nda yaptı. Lise öğrenimini Tokat Turhal Lisesi’nde tamamladı. 1976 yılında tıp öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1985 yılında başladığı uzmanlık eğitimini tamamladı ve 27.12.1989 tarihinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Askerlik görevini Uzman Hekim olarak Denizli Askeri Hastanesi’nde tamamladıktan sonra çeşitli kurumlarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekim olarak görev yaptı.  2001 yılı başından bu yana  T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

TÜRK YURTLARINDA:

1990-1993 yıllarında Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’da çeşitli sürelerde araştırma ve inceleme programlarına katıldı.

1994-1995 öğretim yılında Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Kazakistan’da görev aldı. Üniversitenin Medikososyal Merkezi’nin organizasyonunu yaptı ve aynı zamanda öğretim görevlisi olarak “Yesevi Bilgisi” dersleri verdi.

2000 yılında restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Hoca Ahmed Yesevi Türbesi’nin yeniden ziyarete açılış töreni için Türkiye-Kazakistan Cumhurbaşkanları’nın katılımıyla yapılan resmi törenlere Cumhurbaşkanlığı Heyeti ile katıldı.

[ Eşi Müzehher Bice tarafından tezhibi yapılan ve hattat Hüseyin Kutlu imzasını taşıyan “Ya Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevi –Kaddesallahu Sırrahu” ibareli hat eseri bu açılış sırasında resmi törenle türbeye armağan edildi. ]

YAZI HAYATI:

* İlk şiiri TÖRE dergisinde 1982 tarihinde yayınlanmıştır.
* Yayınlanan ilk kitabı 1989 yılında Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında okurlara sunuldu.
* Türk Edebiyatı Vakfı Mehmed Akif Ersoy İnceleme Yarışması’nda Mehmed Akif’in “Oğlum Nevruz’a” adlı şiirinin incelemesi ile İkincilik Ödülü kazandı.

Tıp alanında ve sosyal kültürel konulardaki birçok araştırması çeşitli bilim ve kültür dergileri ile gazetelerde yer aldı.

Türk yurtları eksenli incelemeleri Ortadoğu, Yeni Düşünce, Tercüman, Yeni Şafak, Karar gazetelerinde ;
TÖRE, TÜRK YURDU, TÜRK EDEBİYATI, Edebice  dergilerinde yayınlanmıştır.

1990 yılında Ankara’da yayma başlayan ve iki cildi yayınlanan TÜRK YURTLARI adlı derginin yayın yönetimini de üstlenmiştir.

12 Eylül 2012 tarihinde kurulan Ülkücü Yazarlar Derneği ( ÜLKÜ~YAZ) Kurucu Genel Başkanı’dır.

YAYINLANAN KİTAPLARI :

* TÜRK YURTLARI ve Siyaseti Üzerine Eserleri :
“Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler” [TDV yayını-1.baskı 1989],
“Dîvân-ı Hikmet” [TDV yayını-6. baskı 2010],
“Ahmed Yesevî Türbesi”[Kültür Bakanlığı yayını, 2.Baskı Türk Exim-Bank,1993],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî” [İnsan yayınları-2011],
“Türkistan Rüyası” [H Yayınları-2014],
“Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri,” [H Yayınları-2014] ,
“İşaret Taşları” [Akçağ yayınları-2017],
“Türk Yurtları Üzerine Notlar” [Akçağ yayınları, 2017],
Yesevî Ata’dan Öyküler [H Yayınları-2017]
Ülkücü Hareket Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017],
Türk Siyasetinde MHP Üzerine Notlar, [Önder yayınları-2017].

***

TIP Alanındaki Eserleri :

-Antimikrobial Tedavi Rehberi, [1. baskı, 1991, Köklem yayınları]
-Annenin Rehberi, [1.Baskı 1990, -8.baskı 2010, TDV yayını ]